Pirkimo taisyklės

Bendrosios nuostatos
1.1. Šios pirkimo - pardavimo taisyklės (toliau - Taisyklės) yra pirkimo - pardavimo šalims teisiškai privalomas dokumentas, kuris nustato fizinio arba juridinio asmens (toliau - Pirkėjas), perkančio prekę(-es) internetinėje parduotuvėje www.kristalai.lt (toliau - Parduotuvė), ir UAB "Silver Dream" (toliau - Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas, atsakomybę bei kitas sąlygas, susijusias su prekės(-ių) pirkimu - pardavimu Parduotuvėje.
1.2. Pirkėjas, pirkdamas prekę(-es), sutinka su šių Taisyklių nustatytomis pirkimo - pardavimo sutarties sudarymo bei vykdymo sąlygomis ir įsipareigoja jų laikytis. Pirkėjui, nesutikus su Taisyklėmis, jam neleidžiama pirkti prekės(-ių) Parduotuvėje ir sudaryti pirkimo - pardavimo sutarties.

Pirkimo sutarties sudarymas
2.1. Prekių pirkimo - pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas suformavęs pirkinių krepšelį ir įvedęs/pažymėjęs visus privalomus duomenis, paspaudžia nuorodą „Užsisakyti".
2.2. Kiekviena pirkimo - pardavimo sutartis, sudaryta 2.1. punkte nurodytu būdu, yra registruojama ir saugoma Parduotuvės duomenų bazėje.

Pirkėjo teisės
3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti Parduotuvėje šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.
3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti Parduotuvėje sudarytos pirkimo - pardavimo sutarties ir grąžinti prekes Pardavėjui per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo prekių gavimo dienos apie tai raštu pranešdamas Pardavėjui.
3.3. Taisyklių 3.2. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekės nebuvo naudojamos, sugadintos ir nepasikeitė jų išvaizda. Jeigu Pardavėjas įrodo, kad prekių trūkumų atsirado dėl to, kad Pirkėjas pažeidė prekių naudojimo ar saugojimo taisykles, tokių prekių trūkumai nešalinami ir pinigai negrąžinami.

Pirkėjo pareigos
4.1. Prieš sudarydamas pirkimo - pardavimo sutartį, Pirkėjas privalo pateikti Pardavėjui visus nurodytus duomenis bei susipažinti ir sutikti su šių Taisyklių nuostatomis ir Parduotuvės Privatumo politika.
4.2. Sudaręs pirkimo - pardavimo sutartį, Pirkėjas privalo sumokėti užsakyme nurodytą kainą už prekes bei jų pristatymą.
4.3. Pirkėjas įsipareigoja tinkamai saugoti ir neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo Parduotuvėje duomenų, kuriuos Pardavėjas patvirtino registracijos metu ir nuolaidos kodų, kuriuos suteikė Pardavėjas, remdamasis Pirkėjo pirkimų istorija. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo Parduotuvėje duomenis arba jie (įskaitant ir nuolaidos kodus) tampa žinomi tretiesiems asmenims, jis privalo nedelsdamas apie tai informuoti Pardavėją. Šios pareigos neatlikimas neatleidžia Pirkėjo nuo pareigos tinkamai vykdyti visas pirkimo - pardavimo sutartis, o jei dėl šios Pirkėjo pareigos neatlikimo Pardavėjas patiria nuostolių, Pirkėjas privalo juos visiškai atlyginti.
4.4. Visas www.kristalai.lt puslapio turinys (tekstai, nuotraukos ir pan.) yra UAB "Silver Dream" nuosavybė arba yra naudojamas, turint autoriaus/savininko leidimą. Pirkėjas negali kopijuoti ir jokiais tikslais naudoti šio turinio be raštiško Pardavėjo sutikimo.
4.5. Pirkėjas, pastebėjęs siuntos pakuotės, prekės pakuotės ar pačios prekės pažeidimą, kokybės ar komplektacijos neatitikimą ir norėdamas pasinaudoti Taisyklių 3.2. teise, privalo nedelsdamas apie tai raštu informuoti Pardavėją.

Pardavėjo teisės
5.1. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai keisti, patikslinti ar papildyti Taisykles. Taisyklių pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Parduotuvėje momento ir yra taikomi visoms nuo to momento sudaromoms pirkimo - pardavimo sutartims.
5.2. Pirkėjui, bandant pakenkti Parduotuvės darbui, stabiliam veikimui ar saugumui, o taip pat pažeidžiant šiose Taisyklėse ar Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas Pirkėjo teises ir pareigas, Pardavėjas turi teisę panaikinti Pirkėjo registraciją, ir neatsako už jokius su tuo susijusius nuostolius.
5.3. Pardavėjas, esant pagrįstoms aplinkybėms, bet kuriuo metu ir neįspėjęs Pirkėjo, gali laikinai sustabdyti arba nutraukti Parduotuvės veikimą.

Pardavėjo pareigos
6.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis Parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
6.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą, saugoti Pardavėjui perduotą Pirkėjo asmeninę informaciją ir Pirkėjo nurodytus asmens duomenis tvarkyti Lietuvos Respublikos bei Europos Sąjungos įstatymų nustatyta tvarka. Daugiau informacijos skiltyje Privatumo politika.
6.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes nurodytu adresu Taisyklių 8 straipsnyje nurodytomis sąlygomis.
6.4. Jei dėl tam tikrų aplinkybių Pirkėjo užsakytos prekės negali būti pristatytos, Pardavėjas įsipareigoja pasiūlyti analogiškas ar panašias prekes. Pirkėjui atsisakius priimti analogiškas ar panašias prekes, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 10 (dešimt) darbo dienų nuo tokio raštiško Pirkėjo atsisakymo.
6.5. Pirkėjui pasinaudojus šių Taisyklių 3.2. punkte numatyta teise ir esant Taisyklių 3.3. punkte numatytai sąlygai, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 10 (dešimt) darbo dienų nuo grąžinamų prekių gavimo dienos.

Apmokėjimo tvarka
7.1. Už prekes Pirkėjas privalo sumokėti vienu iš Parduotuvėje pateikiamų mokėjimo būdų. Daugiau informacijos: Mokėjimo būdai.
7.2. Pardavėjas pradeda vykdyti prekių užsakymą tik po to, kai Pirkėjo mokėjimas įskaitomas į Pardavėjo sąskaitą. Gavus mokėjimą, užsakymo PVM sąskaita - faktūra yra patalpinama Pirkėjo paskyros skiltyje „Mano duomenys“ ir išsiunčiama Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu.
7.3. Užsakymo apmokėjimo laikas nėra terminuotas, tačiau jei Pirkėjas, įdėjęs prekes į krepšelį, už jas moka ne iš karto, tuomet Pardavėjas neatsako už tai, kad vėliau, pasikeitus prekių kiekiui, Pirkėjas negalės nusipirkti anksčiau į krepšelį įdėtų prekių.

Prekių pristatymas
8.1. Pirkėjo užsakytos prekės yra siunčiamos pirkėjo pasirinktu pristatymo būdu ar būdu, kuris, Pardavėjo nuomone, atsižvelgiant į užsakymo dydį ir/ar vertę, yra tinkamesnis. Prekės pristatomos užsakyme nurodytu Pirkėjo adresu ir Pirkėjas yra atsakingas už tikslių ir teisingų duomenų pateikimą. Už prekių pristatymą nurodytu adresu moka Pirkėjas.
8.2. Siunčiant prekes paštu - Lietuvoje pristato AB Lietuvos paštas, o užsienyje - gavėjo šalies pagrindinis pašto paslaugų teikėjas. Siunčiant prekes kurjerių tarnybomis - pristato atitinkamos kurjerių tarnybos darbuotojas. Prekės Pirkėjui pristatomos paslaugų teikėjo nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs ir Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Daugiau informacijos apie pristatymą rasite skiltyje Pristatymas.
8.3. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos pagal pirkėjo nurodytus duomenis ir/ar pageidavimus, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
8.4. Prekes priimantis asmuo prekių pristatymo metu privalo patikrinti ar siuntos pakuotė nėra pažeista. Pastebėjus, jog pažeista siuntos pakuotė, būtina patikrinti ar nėra prekių kiekio, asortimento bei kokybės neatitikimų. Jei tokių neatitikimų nepastebėta, Pirkėjas/prekes priimantis asmuo prekes privalo priimti ir pirkimo - pardavimo sutartis laikoma pilnai įvykdyta, tačiau Pirkėjas taip pat privalo apie prekių pakuotės pažeidimą pažymėti prekių priėmimo - perdavimo dokumente.
8.5. Nustačius prekių kiekio ir/arba kokybės neatitikimų, prekes priimantis asmuo gali:
8.5.1. prekių nepriimti ir apie prekių trūkumus pažymėti prekių priėmimo - perdavimo dokumente. Tokiu atveju dėl tolesnio pirkimo - pardavimo sutarties tinkamo vykdymo ar nutraukimo Pardavėjas su Pirkėju susitaria atskirai.
8.5.2. priimti prekes ir apie trūkumus pažymėti prekių priėmimo - perdavimo dokumente, tuomet dėl tolesnio pirkimo - pardavimo sutarties vykdymo Pardavėjas su Pirkėju susitaria atskirai.
8.5.3. priimti prekes ir pasirašyti prekių priėmimo - perdavimo dokumente be pastabų apie galimus jų trūkumus, tačiau tokiu atveju traktuojama, jog Pardavėjas pirkimo - pardavimo sutartį įvykdė tinkamai ir pilna apimtimi ir Pirkėjas negali reikšti jokių pretenzijų.
8.6. Jeigu Pirkėjas atsisako priimti užsakytas prekes arba prekių pristatymas yra neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės, Pirkėjas privalo atlyginti bet kokius Pardavėjo nuostolius, susijusius su sutarties vykdymu.
8.7. Jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių, visais tokiais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, j.
8.8. Pardavėjas neatsako už nepristatytas prekes ar pavėluotą jų pristatymą, jei tai įvyko dėl trečiųjų asmenų kaltės ar dėl aplinkybių, kurių Pardavėjas negalėjo kontroliuoti ir numatyti pirkimo - pardavimo sutarties sudarymo metu, bei negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui.

Prekių grąžinimas
9.1. Prekių grąžinimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.
9.2. Pirkėjas gali grąžinti prekes per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo jų gavimo dienos, informuodamas apie tai Pardavėją el. paštu - [email protected]
9.3. Pirkėjas atsakingas už prekių grąžinimo išlaidas, išskyrus atvejus nurodytus šių Taisyklių 9.5. punkte.
9.4. Pirkėjui grąžinant prekes būtina laikytis šių sąlygų:
9.4.1. Grąžinamos prekės turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai prekės buvo gautos pažeistoje pakuotėje) ir/arba taip pat saugiai supakuotos.
9.4.2. Prekės turi būti nenaudotos, nesugadintos ir nepakeitusios prekinės išvaizdos.
9.4.3. Kartu su grąžintomis prekėmis turi būti pridėta prekių įsigijimo dokumento (PVM sąskaitos - faktūros) kopija.
9.4.4. Prekių, kurios buvo užsakytos specialiai Pirkėjui (naujas modelis ar didesnis kiekis), grąžinimai nepriimami.
9.4.5. Pardavėjas gali nepriimti Beadsmith prekių (replių, troselių ir pan.) grąžinimo, jei pakuotė buvo pažeista, o prekė pradėta naudoti. Pardavėjas pasirengęs suteikti išsamią informaciją apie kiekvieną prekę, tad jei Pirkėjas turi abejonių dėl norimos įsigyti prekės, tuomet reikia susisiekti su Pardavėju prieš pateikiant užsakymą.
9.4.6. Juvelyrinių gaminių, kurie jau buvo dėvėti, grąžinimai nepriimami. Nedevėti gaminiai turi būti grąžinami su visomis etiketėmis ir originalioje pakuotėje.
9.5. Jei grąžinamos nekokybiškos arba klaidingos komplektacijos prekės, dėl Pardavėjo kaltės, prekių grąžinimo išlaidas padengia Pardavėjas. Pirkėjui grąžinami jo sumokėti pinigai.
9.6. Pinigai už grąžinamas prekes (laikantis Taisyklių 6.4 ir 6.5 punktuose nurodytų sąlygų) yra grąžinami tuo pačiu mokėjimo būdu, kurį Pirkėjas pasirinko apmokant užsakymą. Tuo atveju, kai prekių gavėjas ir mokėtojas už prekes, yra skirtingi asmenys, pinigai grąžinami tam asmeniui, iš kurio buvo gautas mokėjimas.
9.7. Jei Pirkėjas atsisako prekių pirkimo - pardavimo sutarties, pasinaudodamas Taisyklių 3.2 punkte numatyta teise, prekių grąžinimo išlaidas padengia Pirkėjas. Pirkėjo už prekes sumokėti pinigai grąžinami Pirkėjui per 10 (dešimt) darbo dienų nuo prekės grąžinimo Pardavėjui dienos.
9.8. Pardavėjas turi teisę nesutikti su Pirkėjo pageidavimu nutraukti pirkimo - pardavimo sutartį ir nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiose Taisyklėse nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

Baigiamosios nuostatos
10.1. Jeigu Pirkėjas nevykdo savo įsipareigojimų, numatytų šiose Taisyklėse, Pardavėjas turi teisę atsisakyti pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes ir vienašališkai nutraukti prekių pirkimo – pardavimo sutartį bei pareikalauti atlyginti nuostolius, kurie atsirado dėl netinkamo Pirkėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymo.
10.2. Šioms Taisyklėms ir atvejams, kurie nėra apibrėžti šiose Taisyklėse, taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi kilę ginčytini klausimai pirmiausia sprendžiami tarpusavio sutarimu, o nepasiekus sutarimo - Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
10.3. Prašymą/skundą dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. [email protected], tel. 8 5 262 67 51, interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse) ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/.